ΕΠΙΠΕΔΟ: Dive Master  (Level 5) PADI – ANDI

ΗΛΙΚΙΑ: Από 12 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ο  δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Rescue Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Θα πρέπει να έχει συμπληρωμένες 60 καταδύσεις στο ημερολόγιό του με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Ασκήσεις υδροβιότητας.
  • Κολύμβηση.
  • Εκτέλεση υποβρύχιων ασκήσεων.
  • Παρουσίαση υποβρύχιων ασκήσεων από τον υποψήφιο.
  • 12 κύκλους μαθημάτων θεωρίας.
  • Σχεδιασμό – παρουσίαση θεωρητικών μαθημάτων από τον υποψήφιο.
  • Γραπτές εργασίες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από τη σχολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης. Προαιρετικά δύνεται δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως βοηθός  εκπαιδευτή σε καταδυτικά κέντρα ή σχολές κατάδυσης.

Ο δύτης με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση  μπορεί να συμμετάσχει στα ακόλουθα σχολεία: