ΕΠΙΠΕΔΟ: Night Diving (Ειδικότητα νυχτερινής κατάδυσης) PADI / ANDI

ΗΛΙΚΙΑ: Από 12 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Open Water Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνει 3  νυχτερινές καταδύσεις.

ΘΕΩΡΙΑ: 2 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης που αφορά ασφαλείς τρόπους και διαδικασίες για νυχτερινή κατάδυση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από τη σχολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης. Προαιρετικά δίνεται δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί νυχτερινές καταδύσεις  με πιστοποιημένο ζευγάρι χωρίς παρουσία εκπαιδευτή.

Μέγιστο βάθος κατάδυσης 25m.