ΕΠΙΠΕΔΟ: Nitrox I (Limited Safeair User ANDI)

ΗΛΙΚΙΑ: Από 12 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Open Water Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνει 1 κατάδυση με μείγμα ΕΑΝx (εμπλουτισμένο μείγμα σε Οξυγόνο).

ΘΕΩΡΙΑ: 5 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες Φυσικής, Φυσιολογίας, Ιατρικής, Θεωρίας του Ο2, Εξοπλισμού κατάλληλου για χρήση με Ο2, και Πινάκων κατάδυσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από τη σχολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης. Προαιρετικά δίνεται δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται με πιστοποιημένο ζευγάρι χωρίς παρουσία εκπαιδευτή χρησιμοποιώντας μείγματα πλούσια  μέχρι 40% σε περιεκτικότητα σε Οξυγόνο.

Μέγιστο βάθος κατάδυσης 18m.

Ο δύτης με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση  μπορεί να συμμετάσχει στα ακόλουθα σχολεία: