Στο σχολείο αυτό, ο υποψήφιος δύτης μαθαίνει να καταδύεται με ασφάλεια και να χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό του.

ΕΠΙΠΕΔΟ: Open Water Diver (Level 2) PADI – ANDI

ΗΛΙΚΙΑ: Από 10 ετών και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 6 καταδύσεις. Σε κάθε κατάδυση πραγματοποιούνται ασκήσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια και υδροβιότητα του δύτη.

ΘΕΩΡΙΑ: 10 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες Φυσικής, Φυσιολογίας, Ιατρικής, Υποβρύχιου περιβάλλοντος, Εξοπλισμού, και Πινάκων κατάδυσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από τη σχολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης. Προαιρετικά δύνεται δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται με πιστοποιημένο ζευγάρι χωρίς παρουσία εκπαιδευτή.

Μέγιστο βάθος κατάδυσης 18m.

Ο δύτης με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση  μπορεί να συμμετάσχει στα ακόλουθα σχολεία:

  • Advanced Open Water Diver (PADI – ANDI).
  • Limited Safe Air User της ANDI (1ο επίπεδο Nitrox).

Αποκτήστε τα μαθήματα PADI Open Water