ΕΠΙΠΕΔΟ: Rescue Diver  (Level 4) PADI – ANDI.

ΗΛΙΚΙΑ: Από 12 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ο  δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Advanced Open Water Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Θα πρέπει να έχει συμπληρωμένες 20 καταδύσεις στο ημερολόγιό του.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 6 καταδύσεις.  Σε αυτές ο δύτης εκπαιδεύεται σε τεχνικές ασφαλούς διάσωσης και αυτοδιάσωσης τόσο μέσα, όσο και έξω από το νερό.

ΘΕΩΡΙΑ: 10 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από τη σχολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης. Προαιρετικά δύνεται δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια σε δύτη που έχει ανάγκη κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, με ασφαλείς διαδικασίες.

Μέγιστο βάθος κατάδυσης 25m.

Ο δύτης με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση  μπορεί να συμμετάσχει στα ακόλουθα σχολεία: