ΕΠΙΠΕΔΟ: Seal Team / Advanced Seal Team PADI

ΗΛΙΚΙΑ: 8 ετών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Απαιτείται άδεια κηδεμόνα και συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών με την βοήθεια του κηδεμόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Για την ολοκλήρωση του Seal Team απαιτούνται 5 αποστολές καταδύσεις (Aqua Mission) ενώ για την ολοκλήρωση του επιπέδου Advanced Seal Team απαιτούνται επιπλέον 10 Aqua Mission.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ: 4m

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από τη σχολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται πιστοποίηση για κάθε υποβρύχια αποστολή που ολοκληρώνει, ενώ στο τέλος του προγράμματος λαμβάνει πιστοποίηση ολοκλήρωσης του προγράμματος και εισαγωγής του στην ομάδα Seal Team.