ΕΠΙΠΕΔΟ: Nitrox II (Complete Safe Air User / ANDI) – L2

ΗΛΙΚΙΑ: Από 16 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Advanced Open Water Diver καθώς και της ειδικότητας Nitrox Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 2 καταδύσεις. Μέγιστο βάθος του προγράμματος είναι τα 40m. Σε κάθε κατάδυση ο μαθητής χρησιμοποιεί 2 φιάλες με 2 διαφορετικά μείγματα.

ΘΕΩΡΙΑ: 8 – 10 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες:

  • Φυσικής των καταδύσεων.
  • Φυσιολογίας των καταδύσεων.
  • Ιατρικής των καταδύσεων.
  • Σχεδιασμού κατάδυσης με μείγματα ΕΑΝx.
  • Εξοπλισμού κατάλληλου για χρήση με Ο2.
  • Πινάκων κατάδυσης με ΕΑΝx.

Η θεωρία διδάσκεται μέσω Power Point.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρέχεται όλος από το Καταδυτικό Κέντρο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρονική πιστοποίηση. Προαιρετικά παρέχεται κάρτα πιστοποίησης και δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται κάνοντας χρήση  μειγμάτων ΕΑΝx σε βάθη που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 40m, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής του.

Ο δύτης με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση μπορεί να συμμετάσχει σε σχολεία Τεχνικής κατάδυσης.