ΕΠΙΠΕΔΟ: Extended Range Diver / ANDI – L4

ΗΛΙΚΙΑ: Από 18 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Technical Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού και να έχει πραγματοποιήσει 100 καταδύσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 4 καταδύσεις. Μέγιστο βάθος του προγράμματος είναι τα 50m. Σε κάθε κατάδυση ο μαθητής χρησιμοποιεί  τα κατάλληλα μείγματα και τον απαραίτητο αριθμό φιαλών με  βάση το πλάνο της κατάδυσης.

ΘΕΩΡΙΑ: 6 -8 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες:

  • Θεωρίας της αποσυμπίεσης.
  • Φυσιολογίας των βαθιών καταδύσεων.
  • Σχεδιασμού βαθιών καταδύσεων με πραγματικές αποσυμπιέσεις.
  • Οργάνωσης εξοπλισμού τεχνικής κατάδυσης για βαθιές καταδύσεις.

Η θεωρία διδάσκεται μέσω Power Point.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εφόσον ο μαθητής δεν έχει δικό του εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης από το Καταδυτικό Κέντρο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρονική πιστοποίηση. Προαιρετικά παρέχεται κάρτα πιστοποίησης και δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται μέχρι 50m πραγματοποιώντας κανονικές στάσεις αποσυμπίεσης.