ΕΠΙΠΕΔΟ: Intermediate Tri – Mix Diver / ANDI – L4

ΗΛΙΚΙΑ: Από 18 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Extended Range Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού και να έχει πραγματοποιήσει 200 καταδύσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 4 καταδύσεις. Μέγιστο βάθος του προγράμματος είναι τα 60m. Σε κάθε κατάδυση ο μαθητής χρησιμοποιεί  φιάλες και μείγματα ανάλογα με το πλάνο της κατάδυσης.

ΘΕΩΡΙΑ: 6 – 8 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες:

  • Οργάνωσης καταδύσεων με Tri – Mix.
  • Σχεδιασμού καταδύσεων με Tri – Mix.
  • Εκμάθησης δημιουργίας κατάλληλων μειγμάτων Tri – Mix.
  • Γνώση χρήσης προγραμμάτων για τη δημιουργία πλάνων για καταδύσεις με Tri – Mix.

Η θεωρία διδάσκεται μέσω Power Point.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εφόσον ο μαθητής δεν έχει δικό του εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης από το Καταδυτικό Κέντρο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρονική πιστοποίηση. Προαιρετικά παρέχεται κάρτα πιστοποίησης και δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται κάνοντας χρήση  μειγμάτων Tri – Mix σε βάθη που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 60m.