ΕΠΙΠΕΔΟ: Technical Safe Air Diver / ANDI – L3

ΗΛΙΚΙΑ: Από 18 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Advanced Nitrox Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού και να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 καταδύσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 4 καταδύσεις. Μέγιστο βάθος του προγράμματος είναι τα 40m. Σε κάθε κατάδυση ο μαθητής χρησιμοποιεί 3 φιάλες με 3 διαφορετικά μείγματα.

ΘΕΩΡΙΑ: 14 – 16 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες:

  • Φυσικής των καταδύσεων.
  • Φυσιολογίας των καταδύσεων.
  • Ιατρικής των καταδύσεων.
  • Σχεδιασμού καταδύσεων με αποσυμπίεση.
  • Οργάνωσης εξοπλισμού τεχνικής κατάδυσης.
  • Γνώση χρήσης προγραμμάτων για τη δημιουργία πλάνων για τεχνικές καταδύσεις.

Η θεωρία διδάσκεται μέσω Power Point.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εφόσον ο μαθητής δεν έχει δικό του εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης από το Καταδυτικό Κέντρο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρονική πιστοποίηση. Προαιρετικά παρέχεται κάρτα πιστοποίησης και δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται κάνοντας χρήση 3 μειγμάτων σε βάθη που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 40m, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής του.