ΕΠΙΠΕΔΟ: Technical Tri – Mix Diver / ANDI – L3

ΗΛΙΚΙΑ: Από 18 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Technical Diver οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Περιλαμβάνουν 4 καταδύσεις. Μέγιστο βάθος του προγράμματος είναι τα 50m. Σε κάθε κατάδυση ο μαθητής χρησιμοποιεί 3 φιάλες με 2 διαφορετικά μείγματα.

ΘΕΩΡΙΑ: 4 -6 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν ενότητες:

  • Εισαγωγή στις καταδύσεις με Tri – Mix.
  • Φυσιολογίας του He.
  • Σχεδιασμού καταδύσεων με Tri – Mix.
  • Οργάνωσης εξοπλισμού τεχνικής κατάδυσης για καταδύσεις με Tri – Mix.
  • Γνώση χρήσης προγραμμάτων για τη δημιουργία πλάνων για καταδύσεις με Tri – Mix.

Η θεωρία διδάσκεται μέσω Power Point.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εφόσον ο μαθητής δεν έχει δικό του εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης από το Καταδυτικό Κέντρο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρονική πιστοποίηση. Προαιρετικά παρέχεται κάρτα πιστοποίησης και δίπλωμα τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδύεται κάνοντας χρήση  μειγμάτων Tri – Mix σε βάθη που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 50m.