ΕΠΙΠΕΔΟ: Technical SafeAir Diver – ANDI

ΗΛΙΚΙΑ: Από 16 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ο  δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Nitrox Diver 2  οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Θα πρέπει να έχει συμπληρωμένες 50 καταδύσεις, 10 εκ  των οποίων να έχουν πραγματοποιηθεί σε βάθος 30m ή βαθύτερα.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • 14-16 ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
  • Τουλάχιστον 4 καταδύσεις με συνολικό χρόνο βυθού τα 180min.
  • Μέγιστο βάθος κατάδυσης είναι τα 50m.
  • Μέγιστος χρόνος αποσυμπίεσης τα 30min.
  • Γραπτές εργασίες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Μέρος του παρέχεται από τη σχολή ενώ ο υπόλοιπος ανήκει στο μαθητή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης και τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ασφαλείς βαθιές καταδύσεις με αέρα που απαιτούν στάσεις αποσυμπίεσης με μείγματα Nitrox.

Ο δύτης με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση  μπορεί να συμμετάσχει στα ακόλουθα σχολεία: