ΕΠΙΠΕΔΟ: Tri-Mix Diver

ΗΛΙΚΙΑ: Από 16 ετών και άνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ο  δύτης θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Extended Range Diver  της ANDI ή αντίστοιχο δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού.

Θα πρέπει να έχει συμπληρωμένες 200 καταδύσεις, 20 από τις οποίες  να έχουν πραγματοποιηθεί σε βάθος 30m ή βαθύτερα.

Για ηλικία μικρότερη των 18 ετών απαιτείται άδεια κηδεμόνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • 5-7 ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
  • Τουλάχιστον 4 καταδύσεις με συνολικό χρόνο βυθού τα 240min περιλαμβανομένων και των στάσεων αποσυμπίεσης.
  • Χρήση μειγμάτων που περιλαμβάνουν  Ήλιο (He).
  • Μέγιστο βάθος κατάδυσης είναι τα 80m.
  • Γραπτές εξετάσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Μέρος του παρέχεται από τη σχολή ενώ ο υπόλοιπος ανήκει στο μαθητή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχεται δίπλωμα τσέπης και τοίχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Με την ολοκλήρωση του σχολείου ο δύτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ασφαλείς βαθιές καταδύσεις με μείγματα Tri-Mix  που απαιτούν και στάσεις αποσυμπίεσης με μείγματα Nitrox.