preloader

Πολιτική Cookies


Η επιχείρησή μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της
ιστοσελίδας.

Τι είναι τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής
ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης
συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο
χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι
προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο
χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων,
διαφημίσεων, κλπ).


Πληροφορίες


Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή
εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε
να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να
αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και
το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις
πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να
απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι
διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι
λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.


Google Analytics


Η ιστοσελίδα του ioniandivers.gr  κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics προς έκδοση στατιστικών
ιστότοπου και για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης.
Το Google Analytics χρησιμοποιεί Cookies και παρέχει αναλυτικά ψηφιακά στοιχεία, τα οποία
επεξεργάζεται η Google στα συστήματα υπολογιστών της προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή των
παραπάνω υπηρεσιών.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης μέσω
της λειτουργίας «ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP»
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν
αποθηκεύονται από την Google πλήρεις πληροφορίες διευθύνσεων, με αποτέλεσμα τα προφίλ
χρηστών που δημιουργούνται να είναι ανώνυμα και να αποκλείεται η προσωπική ταυτοποίηση.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html.


Απολύτως Απαραίτητα Cookies


Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.
Eπιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε
ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική
σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του
ιστότοπου.


Cookies Επιδόσεων


Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Επίσης,
συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη.
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.


Cookies Λειτουργικότητας


Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή
ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν
αυτού του είδους τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την
δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.


Cookies Στόχευσης


Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα
ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης
διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας
μιας διαφημιστικής καμπάνιας.


Τι είδη Cookies τρίτων εταιριών χρησιμοποιούμε


Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies αλλά και cookies, που προέρχονται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά,
χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής
συμπεριφοράς των χρηστών μας.


Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies


Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν
επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε
φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε
ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.


Παροχή Συγκατάθεσης για την αποδοχή Cookies


Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος
για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική
χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και
εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή
και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από

την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του
φυλλομετρητή σας.


Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις
ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις αντίστοιχες
ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες.

Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους
  παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του
  κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την
  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις
  της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
  τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως
  άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο και των παρόντων
  όρων χρήσης.
  Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα
  προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή
  διενέργεια και άρτια εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και για τους
  καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και υποβάλλονται σε σύννομη και
  θεμιτή επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς, καθώς
  συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού
  679/2016 GDPR).
  Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί
  μόνο με τη δική σας συγκατάθεση και αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία
  ολοκλήρωσης των σκοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και του
  παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
  Η εγγραφή του νέου χρήστη (Πελάτη) στο ηλεκτρονικό κατάστημα
  ioniandivers.gr είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση οποιασδήποτε
  παραγγελίας προϊόντος και για το λόγο αυτό δημιουργείται προφίλ του κάθε
  χρήστη, το οποίο είναι απαραίτητο για την επεξεργασία και ολοκλήρωση της
  παραγγελίας.
  Κατά την εγγραφή του νέου χρήστη συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία:
   Όνομα
   Επίθετο
   Επωνυμία εταιρίας
   Δραστηριότητα
   Διεύθυνση
   Τ.Κ.
   Πόλη-Περιοχή
   Χώρα
   Τηλέφωνο
   Fax
   Διεύθυνση e-mail.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ioniandivers.gr διατηρεί τα προσωπικά
δεδομένα όσο καιρό είναι ο/η Πελάτης ενεργός, σε περίπτωση δε
αδράνειάς του και μη συναλλαγής του με το κατάστημά μας διατηρούνται
για χρονικό διάστημα 3 ετών.
Το ioniandivers.gr δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο
οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο των πελατών του/χρηστών της
ιστοσελίδας του χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.
To ioniandivers.gr θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός
Πελάτη ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς ή άλλους
σκοπούς προώθησης ή/και επικοινωνίας στο facebook και στην google
μόνο μετά από ρητή συγκατάθεσή του.
Tο ioniandivers.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω
στοιχείων/προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιεί αυτά σύννομα,
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της
εμπιστευτικότητας αυτών. Ειδικότερα, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και
πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων
και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας (απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας
του άρθρου 10 Ν.2472/1997) Χρησιμοποιούμε τα τελευταία πρωτόκολλα
ασφαλείας (SSL-secure).
Tο ioniandivers.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του
απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων
πληροφοριών και δεδομένων.
Εντούτοις, το ioniandivers.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που
μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν
επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που
επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση,
έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο
χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
Όποτε επιλέγετε είτε μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας
είτε μέσα από τη διαδικασία τηλεφωνικής παραγγελίας να μας
γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και τον
αριθμό κινητού σας τηλεφώνου, επιλέγετε ταυτόχρονα τη χορήγηση και
τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Το ionianidivers.gr
ποτέ δεν θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς
άλλους πέρα από τους αναφερόμενους στο παρόν κείμενο. Τα
προσωπικά σας δεδομένα είναι για το ioniandivers.gr απολύτως σεβαστά
κι επιθυμούμε να λειτουργούν αποκλειστικά προς δικό σας όφελος και με
σεβασμό στην ατομικότητά σας και στην ελευθερία επιλογών σας.

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση,
διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή
περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων
καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας
σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του
Κανονισμού 679/2016 GDPR).
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα
που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR) ή την οριστική διαγραφή
των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων
σας µπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, που ορίζεται
κατωτέρω.
Κάθε χρήστης έχει επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά
πάσα στιγμή στέλνοντας email στο info@ioniandivers.gr (Άρθρο 2 περ. ια
του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο Νικολόπουλος Νικόλαος,
στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για τα ζητήματα προσωπικών
δεδομένων τηλέφωνο επικοινωνίας 2610454714 και email:
info@ioniandivers.gr
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση της
προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει τον
Νικολόπουλο Νικόλαο email: info@ioniandivers.gr τηλέφωνο: 2610454714
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ
πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή
πληροφορίες που διακινούνται μέσω του ioniandivers.gr, το τελευταίο
δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη
επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το ioniandivers.gr καλείται να
εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις
αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί
των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι
διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων
και την εν γένει χρήση του καταστήματός μας, εφόσον δεν επιλυθούν
φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Πάτρας.

(c) 2023 Ionian Divers - All rights reserved.